De complete versie van de voorwaarden kunt u hier downloaden (pdf-file).

Duur
De voorstelling LAM! duurt ongeveer 45 min, dit inclusief een kort nagesprek.
Aantal leerlingen
Maximum van 90 leerlingen per voorstelling. Dit omdat het interactieve voorstellingen zijn waar de leerlingen bij worden betrokken worden.

Zaal
• Een rustige speelplek waarbij we niet gestoord kunnen worden door wisselingen van lessen of docenten en/of leerlingen die noodzakelijkerwijs door de ruimte heen moeten (een hal is bv niet geschikt).
• Geschikte publieksopstelling met podium (info over podiumopstelling: zie complete versie). Indien er geen podium aanwezig is, overleg dan met DNL over of er een goed alternatief is.
• We kunnen in de ruimte een uur voor aanvang al dingen neerzetten, geluid testen etc.
Geluid
We nemen onze eigen versterker, muziek en evt. microfoon mee.

Licht
In principe hebben we geen aparte theaterverlichting nodig. Is er theaterlicht aanwezig, dan zouden we er graag gebruik van maken, dit komt de voorstelling weer ten goede. De zaal hoeft niet verduisterd.

Docentenbegeleiding
• Een actieve publieksbegeleiding van de betrokken docenten.
• Een docent die ons vooraf aankondigt.

Kleedruimte
Een afsluitbare ruimte voor omkleden en het achterlaten van persoonlijke eigendommen.