Een goede studiekeuze maken is belangrijk. Maar hoe kun je je kind daarin zo goed mogelijk begeleiden? Wat speelt er mee in de keuze die je kind maakt, en hoe kun je hem of haar daarin helpen?

 

Sommige kinderen zijn uitstekende uitstellers, andere zijn breedkiezers en weer andere juist heel doelgericht. Ouders krijgen inzicht in het hele keuzeproces en wat hun rol hierin is. Het programma van de avond wordt afgestemd met de school. Het kan wenselijk zijn dat de decaan aanvullende informatie geeft over wat de school doet aan studiekeuze begeleiding. Dit kan dan worden ingepast in het programma van DNL.

 

Hoe ziet de avond eruit?

De basis van de voorstelling bestaat uit herkenbare situaties. We laten de valkuilen zien die leiden tot misverstanden en conflicten. Tussentijds vragen we aan het publiek om tips: “wat zouden jullie doen?”. Vervolgens spelen we de aangedragen oplossingen terug in de scène. Daarnaast gaan we met ouders in gesprek. Wat was nu werkelijk het probleem? En wat zijn mogelijke oplossingen in dit soort situaties? De voorstellingen hebben veel vaart en humor waarin ouders kunnen meedenken, meepraten en meelachen!

 

Ouderavond alg playknop

Sfeerimpressie


Klik hier voor praktische info voorstelling

Bel: (06) 430 272 00 (Stefan van Wieringen)

Email: