Voor ouders van BO groep 1-8

 

‘Voor je het weet zijn ze groot’ is een bijeenkomst over opvoeding, gezond eten en bewegen. Het doel is opvoedvaardigheden van ouders te versterken en de ouderbetrokkenheid binnen leefstijlprogramma’s te vergroten. De acteurs beelden herkenbare situaties uit. Vervolgens zoeken ze samen met het publiek, de ouders, naar oplossingen. De gespreksleider stimuleert de ouders hun ervaringen te delen en geeft waar nodig een toelichting.

 

De ouders krijgen informatie en tips over hun rol bij het voeding- en beweeggedrag van hun kind, en specifiek de onderwerpen ontbijten, snoepen en snacken, gamen en buitenspelen. De bijeenkomst heeft een positieve insteek. De opvoedkundige onderwerpen die aan bod komen zijn: regels stellen en afspraken maken, het goede voorbeeld geven, aandacht voor het gewenste gedrag, complimenten geven, kind aanspreken en corrigeren.

 

De ouderbijeenkomst is voor ouders met kinderen op de basisschool (groep 1 t/m 8). Tevens is het programma geschikt voor ouders die de Nederlandse taal in mindere mate beheersen. De ouderopkomst is gemiddeld drie keer zo hoog als bij een traditionele ouderbijeenkomst.

 

MEER INFO

Klik voor boekingen & algemene informatie

Of bel (06) 24 73 63 07  (Miriam van Leeuwen)

Praktische info over de voorstelling, promotie- en beeldmateriaal klik hier.

 

‘Voor je het weet zijn ze groOt’, is een initiatief van GGD Amsterdam en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met DNL Theatercollectief, de Hartstichting, het Voedingscentrum en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen.