Leren door ervaren

Mijn specialiteit is het werken met groepen in trainingen en begeleiding.
Naast het spelen en maken van voorstellingen bij DNL werk ik als dramatherapeut en trainer met zowel kinderen als volwassenen. Het doel  is bewustwordingsprocessen op gang te brengen en het middel hierbij is theater. Zowel in de trainingen als in de voorstellingen maak ik graag gebruik van de forumtheater-methode.

Forumtheater in training, workshop en voorlichting
Forumtheater nodigt de deelnemers uit om ander gedrag en/of andere reacties uit te proberen in een herkenbare, lastige situatie. Omdat de kijkers niet alleen meedenken maar ook meespelen wordt het effect van het andere gedrag direct zichtbaar en voelbaar. Doordat de situaties in nauw overleg met de opdrachtgever geschreven worden, zal er een collectieve herkenning zijn. Daarnaast houdt de mogelijkheid om de scènes te beïnvloeden het publiek betrokken en actief.

Voor wie?
Participatief theater is erg geschikt voor het werken met groepen waarbij inzicht in gedrag en in de mogelijkheid tot gedragverandering beoogd wordt. Toepasbaar voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen.   

Werkveld
Sinds 2006 geef ik drama aan kinderen met PDD-NOS, waarbij de kinderen inzicht krijgen in hun sociale vaardigheden en die kunnen trainen.
Daarnaast geef ik samen met een organisatieadviseur trainingen aan werknemers in (veelal) de gezondheidssector. De trainingen hebben vaak als thema: bewustwording van, inzicht krijgen in en verbeteren van  communicatieve vaardigheden.

Meer informatie?
Tel: 06 - 24736307
Email: zie afbeelding hiernaast